WHAT

WE DO

Free legal services for the community

Ang Community Legal Centers South Australia Inc. (CLCSA) ay ang pinakamataas na body body para sa lahat ng mga Legal Legal Center sa Timog Australia. Ang aming State Office ay isang maliit na koponan na nagbibigay ng suporta, representasyon sa Pamahalaan at mas malawak na komunidad.

Ang mga CLC ay independiyenteng, hindi-for-profit na mga organisasyon na nagbibigay ng ligal na payo, kasining, referral at ligal na representasyon sa mga miyembro ng komunidad.

Matatagpuan ang CLC sa buong Metropolitan at Rural South Australia.

Ang CLC ay may mga kwalipikadong abogado, ligal na tagapayo at kawani ng suporta na makakatulong sa iyo sa iyong ligal na pangangailangan, iyong mga karapatan, talakayin ang mga pagpipilian at remedyo.

Karamihan sa mga sentro ay nagbibigay ng kanilang mga serbisyo nang walang bayad, ngunit mangyaring magtanong kapag nag-booking kung ang bayad ay sinisingil ng indibidwal na serbisyo (tingnan ang mga serbisyong ibinibigay).

Pinondohan ang mga CLC upang matulungan ang mga tao

- nakakaranas o mahina laban sa kawalan

- yaong may mga espesyal na pangangailangan, at

- mga isyu ng interes sa publiko.

Ang mga CLC ay nagsusulong para sa isang diskarte na nakabatay sa karapatan at pantay na pag-access sa sistema ng hustisya sa Australia nang higit sa 40 taon.