top of page
Free legal

Pagtatanggi


Ang mga nilalaman ng website ay hindi ligal na payo
Ang impormasyon ay idinisenyo at inilaan upang magbigay ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga ligal na paksa, kasalukuyang nasa oras ng paglalathala. Ang mga nilalaman ay hindi bumubuo ng ligal na payo at hindi dapat umasa tulad nito.


Dapat kang humingi ng ligal na payo na may kaugnayan sa iyong mga indibidwal na kalagayan at anumang partikular na mga bagay
baka mayroon ka.


Jurisdiction para sa ligal na impormasyon
Ang ligal na impormasyong magagamit ay nauugnay sa nasasakupang ito (ang mga batas ng South Australia at naaangkop
mga batas ng Komonwelt tulad ng susugan sa pana-panahon), maliban kung sinabi.

Limitasyon ng pananagutan

Walang pag-angkin o representasyon ang ginawa o warranty na ibinigay, ipinahayag o ipinahiwatig, na may kaugnayan sa anuman sa
materyal sa website.

Ginagamit mo ang website at anuman sa mga nilalaman nito sa iyong panganib. Mga Sentro ng Ligal ng Komunidad Ang South Australia ay hindi mananagot para sa anumang pagkawala o pinsala sa sinumang tao, gayunpaman sanhi, na maaaring lumabas nang direkta o hindi direkta mula sa materyal sa website o ang paggamit ng naturang materyal.


Mga Sentro ng Ligal ng Komunidad South Australia ay hindi mananagot para sa nilalaman ng anumang dokumento,
impormasyon o iba pang materyal na nai-post sa website na ito o para sa pagtiyak na ang anumang dokumento o impormasyon
nai-post sa website ay tumpak, kasalukuyang o kumpleto.

Habang sinusubukan naming mapanatili ang kawastuhan
ng impormasyon na nai-post sa website, ilan o lahat ng impormasyon ay maaaring, paminsan-minsan
susugan o maging superseded o kung hindi man tumpak.


Mga link sa mga panlabas na website at serbisyo
Ang materyal sa website na ito ay maaaring sumangguni o naglalaman ng mga link sa mga panlabas na website. Ang mga website o
ang mga serbisyo ay wala sa ilalim ng kontrol ng Community Legal Centers South Australia at gumawa kami ng hindi
warranty o representasyon patungkol sa kalidad, kawastuhan o fitness para sa layunin ng anumang materyal sa
website, o serbisyo, naka-link o tinukoy.

Tungkol sa Pag-alis ng Pagsasalin

bottom of page