eSTacj-regrowth-1504x1000_edited.jpg

Libreng impormasyon at suporta sa mga apektado ng mga sakuna

Upang makipag-ugnay sa isang ligal na sentro na tiyak sa iyong mga kalagayan mag- click --->


Ang seksyon na ito ay naglalaman ng ligal na impormasyon na sumasaklaw sa mga pinaka-karaniwang lugar ng ligal na pag-aalala sa mga taong naapektuhan ng mga sakuna.


Kasama sa mga paksa na sakop ang fencing, pag-aari, pagpapalit ng mga dokumento, at pakikitungo sa seguro
at mga problema sa mortgage.


Kung nais mong muling kopyahin ang aming impormasyon, mangyaring basahin muna ang aming pagtanggi .


Para sa impormasyon sa isang hanay ng mga serbisyo ng suporta at programa na tumutulong sa mga pamilya, negosyo at
ang mga magsasaka na naapektuhan ng mga emerhensiya sa buong Timog Australia, bumisita sa Pamahalaang Timog Australia '
pagbawi sa sakuna
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/recovery


Nagbibigay din ang website ng Australian Governments Disaster Assist www.disasterassist.gov.au
mga update sa kasalukuyang mga sakuna at impormasyon tungkol sa tulong at tugon sa mga nakaraang sakuna.

Legal na impormasyon


Ang mga pahinang ito ay inilaan na magbigay ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga ligal na paksa. Ang mga nilalaman ay hindi ligal
payo, ay hindi inilaan upang maging isang kapalit para sa ligal na payo at hindi dapat umaasa sa tulad nito. Para sa
karagdagang impormasyon, tingnan ang aming disclaimer.