Ang aming mga miyembro ay nagbibigay ng libreng ligal na payo, tulong at sangguni sa mga miyembro ng komunidad na kung hindi man ay hindi nakakakuha ng tulong na nararapat.

Sa bawat sentro ng mga kwalipikadong solicitor, tagapayo at kawani ng suporta ay maglaan ng oras upang maipaliwanag ang iyong mga ligal na obligasyon, ang iyong mga karapatan at iyong mga pagpipilian

Bawat taon, higit sa 10,000 mga tao ang nag-access sa aming network ng mga sentro na matatagpuan sa buong metropolitan at kanlurang Timog Australia.

48239712_274589463256655_110475774134950

For CLC members

calendarofevents.jpg

Events
& Outreach Calendar

WLSSA logo - 160125_Portrait 781D7D.jpg
Noethern Legal.PNG
Our Members
JusticeNet Logo Block.jpg
SCJC updated.PNG
RMHRC.png
edo.PNG
FVLS.PNG
westside.jpeg
consumer credit.jpeg
UCLC.PNG
WWC_Hero_Black_RGB.png
National Affiliation
CCLA.PNG
YLA logo.PNG
RASSA long.PNG